تلف

 

زندگی . . .

قایقی بود که سوار نشدیم . . .

دریایی بود که به آن دل نزدیم . . .

جاده ای بود که پای در آن نگذاشتیم . . !!

و خواستنهایی بود . . .

که با غرور و بهانه های بی جا . . .

رد کردیم و نادیده گرفتیم . . !!

و حال مانده بر روزگار . . .

حسرت روزهایی که . . .

می توانستیم . . .

با هم باشیم . . .

شاد باشیم . . .

خوشبخت باشیم . . .

اما . . !!

غمگین گذراندیم . . .

تنها سر کردیم . . .

و غصه از نبود هم خوردیم . . !!

زندگی . . .

لحظاتی بود . . .

که باید درک می کردیم . . !!

نه اینکه . . .

همدیگر را دک می کردیم . . !؟

/ 9 نظر / 73 بازدید
انسان

[دست]باور کن خیلی زیبا بود[هورا]دنیای روشن [هورا]خوش سلیقه

3پید

عشق مثل پرواز است، ! بالا رفتنش جسارت می خواهد! بالا ماندنش لیاقت ... [گل]

3پید

زندگی تنها یک رویاست در راه ما به سوی مرگ... ومرگ از او مهربان تر است که هرروز به آن نزدیک تر می شوم و از او... [گل]

3پید

...برای آغاز رفـــاقت... یک ســـلام و یک لبخنـــد... ...و برای ادامـــــه اش... یک عمر صداقـــت و محبـــت لازم است... [گل]

پسر ایران

وقتی پیشه ات مهر باشد... سرمایه ات پول نیست... آبی ست که به تشنه ای میدهی... یا نانی که به گرسنه ای... حتی ! دانه ای که به پرنده ای... [قلب][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] با افتخار تارنمای مفیدشما را در پیوندهایم قرار دادم[گل]

هانیه

به دنبال واژه ها مباش کلمات فریبمان میدهند وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود، وای به حال ما!

هانیه

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی هارو تو هم هرگز نپرسیدی معنی شعر: کلا ما دوتا بیشعوریم که خوردیم به پست هم