دورها

 

آنگاه که نیستم . . .
کمی به من فکر کن . . .
آنگاه که فراموشت هست یادم . . . 
کمی به من فکر کن . . .
تا که مرحمی باشد . . .
برای دنیاییم ..... که تنها به تو فکر می کردم . . !؟

/ 1 نظر / 47 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند